Relationer mellem mennesker i det moderne samfund

Det moderne samfund stiller store krav til at vi ved, hvad vi selv ved. Hvad vi ønsker og ikke vil være med til. 

Samtidig er mange af os vokset op og lever måske stadig i relationer, hvor det har været afgørende for os at kunne tilpasse os "de andre". Det gælder forældre, venner, lærere, kollegaer, arbejdsgiver. 

At finde balancepunktet mellem at få klarhed over, hvad det er du selv vil og kunne indgå i betydningsfulde og nære relationer med andre mennesker, er et udviklingsområde for langt de fleste mennesker. 

Ofte er vi enten for tilpassede til omgivelserne med det resultat, at vi til sidst oplever, at vi forsvinder i vores eget liv.

Eller vi er for optaget af vores eget og egne behov i en sådan grad, at vi har svært ved at indgå i relationer til andre menneskser.

Ingen af disse yderpunkter er ønskværdige for gode relationer til andre mennesker. 

At finde fodfæste, som livet udfolder sig

At leve livet indebærer en række skift, som hver for sig giver udfordringer for os som mennesker.

Som ung, at finde fodfæste i livets mange valgmuligheder. At få et realistisk billede af, hvad det vil sige at være en succes. Alt for mange unge drives af et urealistisk billede af, hvad det lykkelige liv indebærer. Og stiller alt for høje forventninger og krav til sig selv. 

Som midaldrende, at finde fodfæste midt i livet. Mange mennesker lever livet i overhalingsbanen i mange år. De etablerer familie med børn, gør karriere, udvikler krop og sociale relationer. Men midt i livet skal der oftes skiftes spor og måske skal hastigheden sættes lidt ned. 

Som ældre at finde fodfæste i "resten af livet". Hvordan skal livet være, når arbejdet måske ikke mere skal fylde de fleste vågne timer. De fleste ønsker et langt og sundt otium. Men hvordan skal det være? Hvad skal dagene bestå af? Hvilke relationer og opgaver skal fylde?