Ledelsesudvikling

Moderne arbejdspladser er ofte en blanding af klassiske hierarkier og moderne netværksorganisataioner. 

At være leder og medarbejder kræver væsentlige personlige kompetencer til at indgå i uhyre vekslende ledelse- og selvledelsessammenhænge. 

Jeg kan hjælpe jer i teamet eller dig individuelt både som leder og medarbejder med at skabe fodfæste i det moderne arbejds- og ledelsesliv. Jeg tilbyder individuelle coachingforløb og facilitering af gruppeforløb mhp. udvikling af ledelsesteams. 

 

Stress og mindfulness

Det moderne arbejdsliv er grænseløst. Arbejdspladserne har et stort ansvar for at lave politikker og vilkår, som tager højde for den enkelte. Men vi skal også alle lære at sætte vore egne grænser. 

Men ofte kan vi ikke mærke, hvor vi skal sætte dem. Mængen af arbejde er uendelig, og vore krav til os selv er høje. Denne cocktail er medvirkende til stress. 

Jeg kan hjælpe jer med at få vendt dårlige travlhedsspiraler og håndtere stress, inden det bliver til sygdom. 

Jeg tilbyder individuelle stresshåndteringsforløb og forløb for team/grupper på arbejdspladser.

 

Teamudvikling

Det hører til undtagelserne, at vi kan gå på arbejde og gennemføre vores arbejde, uden at gå ind og ud af adskillige grupper og teams i løbet af en dag. 

At blive en produktiv gruppe og et velfungerende team kræver som alle andre relationer en bevidst indsats. 

Jeg hjælper jer i processen med redskaber og værktøjer til at finde jeres vej til gode relationener i teams - en forudsætning for det produktive team