At vælge en person til at hjælpe sig i en personlig krise eller udviklingsproces er en vanskelig proces. Ofte vælger vi terapeuter, som vi allerede har kendskab til. Måske kender du ikke mig allerede. Så kan du læse mere om mig på Lone Dawe. Men nedenfor kan du læse en række eksempler på, hvad mennesker fik ud af et forløb, og hvordan de oplevede, de fik støtte af mig. 

 

Case 1:

"Som nyansat teamleder havde jeg brug for nogle redskaber, der kunne hjælpe mig med løsning og håndtering af konfliktramte situationer i mit team. Jeg havde derudover også behov for værktøjer der kan understøtte mit daglige virke som teamleder. Mit håb for forløbet var, at jeg ville blive bedre rustet til at håndtere min nye rolle som teamleder, og at jeg ville lære at føle tilfredshed med mig selv og min egen indsats.

Jeg har opnået en større indre ro, og jeg har ved at se mine indre dæmoner i øjnene lært at holde mere af mig selv. Jeg har ved at forene mig med mig selv og min opvækst opnået større indre balance. Min nye indre balancen gør, at jeg i mit daglige virke som teamleder reagerer mere roligt i konfliktfyldte situationer og bedre bevarer overblikket.

Mit forløb hos Lone har været ekstremt udbytterigt, og jeg er hende dybt taknemlig for oplevelsen. I resten af mit liv vil, der være en tid og et liv før mit forløb med Lone og et nyt og bedre liv efter Lone. Jeg kan kun give Lone mine varmeste anbefalinger."

 

Case 2:

"Mit mål var at håndtere en svær karrieresituation.
Forløbet hjalp mig til at skære ind til benet og se de underliggende, nærmest eksistentielle, problemstillinger og valg i den situation, som jeg stod i. 
Det var især Lone’s evne til at hjælpe mig at se de underliggende problemstillinger, som jeg har oplevet som værdifuldt. "

 

Case 3:

"Igennem mit forløb fik jeg en række aha-oplevelser i forhold til, hvad der tricker forskellige adfærdsmønstre hos mig, og den største indsigt var nok, hvor meget jeg var styret af skyld. Det gennemsyrede næsten alle de beslutninger, jeg traf og de handlinger, jeg udviste. Jeg har nu fået en forståelse af, hvad det er, jeg skal være opmærksom på hos mig selv for at sikre, at det ikke er min skyld, der styrer mig. Det er noget jeg stadig arbejder med ved hjælp af de værktøjer jeg har lært hos Lone.

Den afveksling i terapiform som Lone benytter har været rigtig god for mig. Vi har talt ud fra forskellige tankemodeller, men også arbejdet med kroppen og de kropslige reaktioner. Terapien har vekslet mellem kognitive øvelser og fysiske øvelser. Jeg har desuden ført logbog over mine tanker gennem hele forløbet og det har virket rigtig godt som en måde at reflekterer over mine egne tanker på."

 

Case 4: 

”Jeg havde sammen med min daværende chef drøftet forskellige udviklingsmuligheder for mig. Jeg var i gang med at tage en lederuddannelse. Det gav mig masser af ny viden og indsigt. Men jeg manglede fortsat noget. Det der kunne hjælpe mig med at finde ind til mine værdier og min mening – og sige det højt i alle sammenhænge. Jeg startede i et forløb, og Lone hjalp mig til hen af vejen at få indblik i, hvad der begrænser mig. Jeg fik den rette hjælp til at finde mine egne muligheder for at arbejde med dette. Det var ikke let for mig– og det er fortsat svært. Men jeg har nu den rette fokus og har en god indsigt i, hvad det er, jeg skal fokusere på for at udvikle mig i mit lederskab. Jeg følte ikke pres men en vedholdende indsats fra Lones side – også når jeg oplevede, at jeg var i en form for vildrede. Lone har hele vejen givet professionel hjælp. Jeg oplevede altid, at Lone havde styr på mit udviklingsstadie og derfor kunne fortsætte udviklingen ved hver samtale. Jeg har været glad for hver og en af vores samtaler. Tak for hjælpen.”

Case 5: 

Jeg startede mit forløb hos Lone, da jeg i længere tid havde været deprimeret, og havde nogle meget voldsomme reaktioner på små ting i livet. Selv de mest simple ting kunne virke uoverskuelige, og jeg havde hverken lyst til at snakke med familie eller venner omkring det. Jeg var overbevist om, at de ikke kunne sætte sig ind i hvordan jeg havde det. 

Formålet med forløbet var egentlig blot, at jeg skulle have det bedre med mig selv og mine omgivelser. I høj grad, at jeg kunne indse, at det ikke ville vælte min verden, hvis der var en ting eller to som ikke gik efter mine planer. 

Jeg har helt sikkert fået det bedre med mig selv og mine omgivelser efter mit forløb hos Lone. Jeg er blevet meget bedre til at erkende, at det er menneskeligt at fejle, og at jeg også “bare” er et menneske. Jeg ved, at jeg stadig har ting at arbejde med, men jeg har fået en masse gode værktøjer til at kunne arbejde videre med det selv, så jeg kan hvile i hvem jeg er. 

 Støtten fra Lone er uvurderlig. Lone er god til at være der i de svære situationer, hvor man forsøger at bryde med grænser som ellers har været fastsat meget længe. Hun er en god klippe at støtte sig op ad, men hun gør det også tydeligt, at det er en selv som skal tage ansvar for at få det bedre. 

Case 6: 

"Lone er nærværende og empatisk, men også spørgende og giver et lille men bestemt skub, hvor det er tiltrængt. 

Jeg er blevet sødere ved mig selv 

Jeg er blevet mere rolig og kæmper mindre 

Jeg føler, at jeg er mere mig 

Jeg øver mig i at trække vejret og mærke min krop på en anden måde

Lone lånte mig et par varme sutsko, en dag jeg kom med snevåde fødder, og det er meget godt billede på min oplevelse af forløbet. Jeg følte mig tryg, fik varmen og blev klar til at gå ud i verden igen. "