Personlig udvikling

Er du tilfreds med dit liv, eller bøvler du med lavt selvværd, holder du dig tilbage, fordi du bekymrer dig, eller går du rundt i livet og er utilfreds eller ulykkelig?

Det kan du ændre. Men alle ændringer begynder med dig. 

Lær dig selv at kende - dine vaner og uvaner. 

Og skift dårlige vaner ud med nye gode vaner, som kan skaffe dig et lykkeligt liv med mod og tilfredshed - også med dig selv. 

 

Relationsterapi

Livet leves i relationer. Det glæder både i privatlivet og på arbejdet. Vi har alle forskellige måder at være i relationer med andre mennesker på. 

Alt for mange relationer brydes, fordi vi ikke har lært tilstrækkeligt om, hvad der skal til for at bevare et godt forhold til et andet menneske. 

Jeg kan hjælpe jer med redskaber til at bevare gode og kærlige relationer i parforholdet i kærlighed. Og kan hjælpe dig/jer til at skabe gode relationer til kollegaer, venner og familiemedlemmer. 

Sorgvejledning og terapi

Sorg er bagsiden af kærligheden. Når vore kære ikke er hos os mere, slår sorgen benene væk under os, smerter os og gør os i værste fald syge. Sorg gør os ofte ensomme, men skal ikke bæres alene. Vore nærmeste kan ofte være en stor støtte. Ofte oplever mennesker behov for at tale med andre, der ikke er en del af sorgen. Det kan ske i sorggrupper eller ved indviduelle samtaler.  

Jeg tilbyder støttende samtaler med mennesker i sorg. Lettelsen ved at tale med andre om sin sorg er stort set altid umiddelbar. Og du kan få støtte til at finde din vej i balancen mellem sorgen og livet.