Personlig udvikling

Er du tilfreds med dit liv, eller bøvler du med lavt selvværd, holder du dig tilbage, fordi du bekymrer dig, eller går du rundt i livet og er utilfreds eller ulykkelig?

Det kan du ændre. Men alle ændringer begynder med dig. 

Lær dig selv at kende - dine vaner og uvaner. 

Og skift dårlige vaner ud med nye gode vaner, som kan skaffe dig et lykkeligt liv med mod og tilfredshed - også med dig selv. 

 

Relationsterapi

Livet leves i relationer. Det glæder både i privatlivet og på arbejdet. Vi har alle forskellige måder at være i relationer med andre mennesker på. 

Alt for mange relationer brydes, fordi vi ikke har lært tilstrækkeligt om, hvad der skal til for at bevare et godt forhold til et andet menneske. 

Jeg kan hjælpe jer med redskaber til at bevare gode og kærlige relationer i parforholdet i kærlighed. Og kan hjælpe dig/jer til at skabe gode relationer til kollegaer, venner og familiemedlemmer. 

Stress

Ingen kommer igennem livet uden kriser og belastninger.

Kroppens svar på belastninger og kriser er at gå i alarmberedskab - det kalder vi ofte stress. Belastninger kan være eksamen, for store udfordringer på arbejdet, problemer og sygdom i privatlivet.

Få hjælp til at komme igennem belastninger og kriser og håndtere dem, så stressen slipper kroppen. 

Når du er stresset, kan du få hjælp igennem opmærksomhedstræning og forståelse af sammenhængen mellem dine tanker og oplevelser af verden.

Jeg kan hjælpe dig forebyggende men også med at komme op igen, når stressen har ramt dig.